ENERGY GLOBE AWARD

Promovăm şi premiem cele mai interesante proiecte, idei şi iniţiative care contribuie la protejarea mediului înconjurător și la economisirea inteligentă a energiei.

Concurs cu acoperire internațională

Cu o tradiţie de aproape două decenii, Energy Globe Award are o acoperire globală, până în prezent angrenând proiecte din peste 170 de ţări participante. În România, competiţia este organizată pentru prima dată în 2016 de
E.ON România.

Concursul în lume

Protejarea mediului înconjurător, o prioritate absolută

Obiectivul competiţiei este de a premia ideile inovatoare care contribuie la protejarea mediului și la economisirea energiei, prin soluţii de eficienţă energetică. Participanții care propun cele mai bune proiecte pot obține premii de la partenerii concursului și de la inițiatorul acestuia în România – compania E.ON. O componentă importantă a participării la competiţie este reprezentată de promovarea în media, prin diverse canale, a câștigătorilor și a proiectelor nominalizate, oferind ideilor respective şansa de a deveni o sursă de inspirație pentru ceilalți, de a crea emulaţie şi modele de urmat.

Câștigurile și premiile

Înscriere simplă

Competiţia este deschisă oricui: firme, persoane particulare, companii, instituţii publice, organizații neguvernamentale, institute de cercetare, asociații, comune, orașe, școli, universităţi, etc.
Înscrierea proiectelor și participarea la concurs este gratuită.
Pentru înscrierea proiectului este suficientă completarea înscrierii în format PDF și expedierea acesteia la contactele indicate.

Înscrierea

Categoriile concursului

Concursul E.ON Energy Globe Award Romania este împărțit în  5 categorii – (Municipalităţi, Do it yourself, Companii, Tineret și Idei). La toate categoriile sunt acceptate şi premiate proiectele deja realizate, cu excepţia categoriei Idee, în cadrul căreia sunt premiate doar acele proiecte care urmează să fie realizate. La concurs se poate înscrie oricine are o propunere de proiect care îndeplinește conceptul de bază al concursului.
Categoriile concursului

Nominalizarea celor mai buni

Juriul de specialitate nominalizează dintre proiectele înscrise pe cele mai bune din fiecare categorie și, ulterior, dintre acestea desemnează câștigătorul categoriei respective. Aceste proiecte nominalizate, împreună cu proiectele câștigătoare, vor fi prezentate în cadrul unei festivităţi care va avea loc în octombrie 2016. Marele câștigător va fi invitat să participe la finala internațională a concursului Energy Globe Award, care se desfășoară în fiecare an într-una dintre metropolele mondiale.

Categoriile concursului

Oricine poate participa la concursul Energy Globe Award: firme, persoane fizice, inventatori, concerne, organizații, organizații neguvernamentale, asociații, comune, orașe, școli, etc. Proiectele pot fi în orice fază de realizare. Proiectele nerealizate până acum ori nefinalizate sunt evaluate la categoria Idei.

Municipalităţi

Proiectele din domeniul economisirii de energie, al promovării resurselor regenerabile ori protejării şi conservării mediului înconjurător la care au contribuit autorităţile locale. Proiectele pot fi înscrise de către oricine, dar titularul proiectului respectiv finanțatorul acestuia trebuie să fie o unitate administrativă autonomă din România.
Între proiectele eligibile se pot număra și soluţiile inteligente cum ar fi ideile inovatoare de eficienţă energetică, reducerea impactului ecologic, fie de transportul ecologic.

Aţi dezvoltat în localitate un sistem de iluminat public ecologic, autonom energetic, ori o unitate de cogenerare sau o stație de producere a energiei pe bază de biogaz?

Utilizați în transportul urban vehicule ecologice pe gaz natural comprimat (CNG) sau energie electrică?

Sortați deșeurile, aţi închis gropile de gunoi neautorizate sau realizați alte proiecte axate pe protecția mediului?

Do it yourself

În această categorie sunt incluse proiectele din domeniul ecologiei, economisirii de energie și folosirii resurselor regenerabile  pentru propria gospodărie. Aşadar, oricine a avut o iniţiativă interesantă pentru propria locuinţă o poate propune pentru concurs şi deveni astfel o sursă de inspiraţie pentru ceilalţi.

Ați inventat o tehnologie proprie care ajută la protejarea mediului sau economisirea de energie pentru propria gospodărie?

Ați reușit să găsiți şi să aplicaţi pentru locuinţa dvs. o modalitate unică de reducere a consumului de energie electrică, gaz sau apă?

Ați construit prin forțe proprii o casă ecologică şi eficientă energetic?

Utilizați surse de energie regenerabilă într-un mod unic?

Sunteți autorii unui site sau a unei aplicații mobile utile legate de mediu și ecologie?

Companii

Proiectele de economisire a energiei sau proiectele orientate spre conservarea mediului și a resurselor naturale, realizate de companiile care derulează afaceri în România.

Ați introdus pe piață produse noi care protejează mediul sau economisesc energia?

Ați redus consumul de energie în activităţile de producţie sau ați construit o clădire nouă ecologică?

Ați achiziționat pentru firmă autovehicule ecologice pe gaz natural comprimat (CNG) sau electricitate?

Tineret

Proiectele din domeniul ecologiei, economisirii de energie și folosirii resurselor regenerabile care susțin preocupările şi contribuie la dezvoltarea culturii ecologice în rândul tinerilor și orice astfel de activități derulate de tineret sau de unităţile de învăţământ.

Învățați copiii cum pot utiliza informațiile și cunoștințele din domeniul ecologic și în viața practică?

Au inventat elevii dvs. un proiect ecologic sau o tehnologie care utilizează surse regenerabile de energie?

Ați construit pentru tineret spații speciale care servesc la educarea ecologică?

Ați creat un joc de calculator sau o aplicație inteligentă care ajută la educarea ecologică a copiilor sau a tineretului?

Idei

Ideile, conceptele aflate încă în faza de proiect sau inovațiile – toate acestea  pot fi încadrate în această categorie. Evaluarea acestei categorii nu este legată cu nimic de evaluarea celorlalte categorii. Proiectele selectate vor fi susținute pentru a fi realizate – modul concret în care se va realiza această susținere va fi stabilit de către organizator întotdeauna conform condițiilor proiectului concret, posibilităților sale și, ulterior, și pe baza înțelegerii cu depunătorul proiectului.

Ai o idee sau ai realizat un proiect?

TRIMITE-LE PE ADRESA NOASTRĂ ŞI POŢI CÂȘTIGA marele premiu!

Înscrierea proiectului
PDF 122 kB

Textul complet al regulamentului

ZIP 742 kB

Logotipuri

PDF 382 kB

Întrebări frecvente

© E.ON România 2016